Pitanja i odgovori

e-konzultant pruža usluge iz područja savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem. 

Za vas pripremamo i pišemo projekte za dobivanje:

1.    bespovratnih sredstava (potpore, poticaji…)

2.    kredita sa subvencioniranom kamatom

Pročitajte opće (informativne) odgovore na najčešće postavljena pitanja u vezi bespovratnih sredstava. 

1.    Gdje su objavljeni poticaji, potpore i bespovratna sredstava?

Javne pozive i natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava raspisuju i objavljuju na službenim stranicama:

1.    Županije

2.    Gradovi

3.    Općine

4.    Ministarstva

5.    Agencije

6.    Zaklade

7.    Lokalne akcijske grupe (LAG)

8.    Lokalne akcijske skupine u ribarstvu (FLAG ili LAGUR)

9.    Razvojne agencije

10. …popis nije konačan…

Natječaje i javne pozive potrebno je pratiti svakodnevno.


2.    Kakva je razlika ako natječaj ili javni poziv objavi županija ili općina ili ministarstvo ili LAG ili FLAG? 

Natječaj ili javni poziv koji objavi županija, poziva kandidate sa sjedištem na području županije.

Natječaj ili javni poziv koji objavi grad, poziva kandidate sa sjedištem na području grada.

Natječaj ili javni poziv koji objavi općina, poziva kandidate sa sjedištem na području općine.

Natječaj ili javni poziv koji objavi ministarstvo, poziva kandidate sa sjedištem na području Republike Hrvatske ili prema drugom kriteriju.

Natječaje i javne pozive prema vašem sjedištu potrebno je pratiti svakodnevno.

 

3.    Gdje su objavljeni javni pozivi i natječaji za EU bespovratna sredstva?

Javni pozivi i natječaji za EU bespovratna sredstva objavljeni su na stranici: strukturni fondovi i ruralni razvoj.

Natječaje i javne pozive potrebno je pratiti svakodnevno.

 

4.    Što mogu financirati bespovratnim sredstvima iz EU fondova?

Sredstvima EU fondova (su)financiraju se ulaganja (područja):

·         Energija

·         Informacijske i komunikacijske tehnologije

·         Istraživanje, razvoj, inovacije

·         Klima

·         Edukacija

·         Poduzetništvo

·         Poljoprivreda

·         Ruralni razvoj

·         Socijalna uključenost

·         Teritorijalna suradnja

·         Turizam

·         Upravljanje

·         Zapošljavanje

·         Zaštita okoliša

·         Zdravlje

·         Obrazovanje

·         Šumarstvo

·         Ribarstvo

·         Pomorstvo

Planirajte i pripremite svoj projekt.

 

5.    Tko se može prijaviti za bespovratna sredstva?

Za bespovratna sredstva mogu kandidirati korisnici koji ispunjavaju uvjete propisane u pozivu i natječajnoj dokumentaciji.

Provjerite imate li uvjete…

 

6.    Tko ne može tražiti bespovratna sredstva?

Na EU natječaje ne mogu ići

·         pravni subjekti bez zaposlenika,

·         subjekti bez završnih (godišnjih) izvještaja,

·         subjekti koji imaju dug prema državi (porezi, davanja),

·         subjekti koji posluju s gubitkom,

·         subjekti bez kreditne sposobnosti,

·         subjekti bez sredsatava za učešće,

·         organizacije koje nemaju kadrovskog kapaciteta,

·         tvrtke u stečaju,

·         subjekti u teškoćama,

·         subjekti koji ne ispunjavaju kriterij prihoda ili kapitala i rezervi za referentnu godinu

Provjerite imate li uvjete…


 7.    Što je referentna godina?

Referentna godina je godina završnih financijskih izvještaja iz kojih se računaju pokazatelji uspješnosti poslovanja.

Pripremite se za natječaje i javne pozive za bespovratna sredstva.


 8.    Što piše u natječaju ili javnom pozivu?

Svaki javni poziv ili natječaj za bespovratna sredstva sastoji se od više dokumenata. U dokumentima je propisano:

·         u koju svrhu se dodjeljuju bespovratna sredstva

·         kome su namijenjena bespovratna sredstva

·         koliki je iznos bespovratnih sredstava

·         udio bespovratnih sredstava

·         koji troškovi su prihvatljivi

·         od kada do kada je otvoren javni poziv ili natječaj

·         način na koji se podnosi zahtjev

·         dokazna dokumentacija

·         obrasci

·         … popis nije konačan…

Natječajnu dokumentaciju potrebno je proučiti. Radi pogreške ili propusta tijekom pripreme i kompletiranja zahtjeva, zahtjev će biti isključen iz postupka dodjele.

 

9.    U koju svrhu se dodjeljuju bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva dodjeljuju se za kupnju (ili refundaciju troška nabave) sredstava i opreme za rad te nabavu usluga i/ili radova u vezi s vašom djelatnosti (poslom), stjecanje certifikata, osposobljavanje zaposlenih i slično. Širok je spektar svrhe dodjele bespovratnih sredstava.

Pripremite planski svoj projektni prijedlog i svoj troškovnik.


 

10. Mogu li nezaposlene osobe dobiti bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva mogu dobiti nezaposlene osobe koje su u evidenciji Zavoda za zapošljavanje i izrazile su namjeru da se samozaposle. Protokol i pravila za dodjelu potpore određuje HZZ svake godine, a mogućnost predaje poslovnog plana i zahtjeva za potporu raspisuje na početku godine za tekuću godinu.

Pripremite svoj poslovni plan kvalitetno.11. Kome su namijenjena bespovratna sredstva?

Svaki natječaj ili javni poziv precizno propisuje uvjete i potencijalne prijavitelje. Najčešće korišteni kriteriji su: pravni oblik, sjedište, djelatnost, veličina, vrsta ulaganja… popis nije konačan.

Pripremite kvalitetno svoj projektni prijedlog za bespovratna sredstva.


12. Koliki je iznos bespovratnih sredstava?

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom zahtjevu (ili projektnom prijedlogu) u natječaju ili javnom pozivu određuje se u rasponu od minimalnog do maksimalnog iznosa ili fiksno, te kao udio (postotak) prihvatljivih troškova.

Pripremite svoj troškovnik u skladu s pozivom.


13. Koliki je udio bespovratnih sredstava?

Udio bespovratnih sredstava kreće se u rasponu od 40% do 100% prihvatljivih troškova, ovisno o javnom pozivu i natječaju.

U nekim natječajima i javnim pozivima povećava se postotak bespovratnih sredstava po unaprijed određenim kriterijima (ako kandidat zadovoljava određeni kriterij povećava se postotak).

Maksimizirajte korist kroz plansku pripremu svog projekta.


14. Kako izračunati udio bespovratnih sredstava?

Primjer 1. Ako je najmanji iznos dodjele bespovratnih sredstava po prijavitelju 20.000,00 kuna, a udio bespovratnih sredstava definiran je na razini 50%, to znači da biste trebali planirati troškovnik u vrijednosti od najmanje 50.000 kuna (PDV uključen).

Izračun: potpora 20.000 (50%) + vaš udio 20.000 (50%) + vaš PDV 10.000  (priznavanje ili nepriznavanje PDV-a ovisi o uputama)

Primjer 2. Ako je najmanji iznos dodjele bespovratnih sredstava po prijavitelju 20.000,00 HRK, a udio bespovratnih sredstava definiran na razini 80%, to znači da biste trebali planirati troškovnik u vrijednosti od najmanje  31.250 kuna (PDV uključen).

Izračun: potpora 20.000 (80%) + vaš udio 5.000 (20%) + vaš PDV 6.250  (priznavanje ili nepriznavanje PDV-a ovisi o uputama)

**Isto se računa za najveći iznos bespovratnih sredstava (propisan u natječajnoj dokumentaciji).

Izračunajte koliko bespovratnih sredstava možete dobiti za svoj projekt i izračunajte koliki mora biti ukupan budžet vašeg projekta.

 

15. Koji troškovi su prihvatljivi (na što se bespovratna sredstva mogu trošiti)?

Popis prihvatljivih troškova sastavni je dio natječajne dokumentacije i objavljuje se u sklopu natječaja ili javnog poziva.

→ Možda ćete u natječaju ili javnom pozivu na popisu prihvatljivih troškova pronaći nešto što vam treba, ali nije prioritet. Ako imate uvjete za prijavu na natječaj (ispunjavate uvjete), možete koristiti bespovratna sredstva i nabaviti potrebnu uslugu/radove/opremu, a uštedu usmjeriti na nabavu neke druge stavke za vaše poslovanje…

Planirajte svoja ulaganja i iskoristite bespovratna sredstva.


16. Od kada do kada je otvoren javni poziv ili natječaj?

U natječajnoj dokumentaciji određen je rok za dostavu dokumentacije. Rok može biti određen na dva načina.

Prvi način je kao zadnji datum i sat za dostavu zahtjeva (npr. do 15.06.20xx godine u 14 sati).

Drugi način je da rok bude propisan brojem dana od dana objave natječaja ili javnog poziva (primjerice: javni poziv je otvoren 15 dana od dana objave javnog poziva na službenim stranicama). U ovom slučaju treba provjeriti kojeg datuma je objavljen javni poziv ili natječaj i izračunati kada istječe rok za predaju dokumentacije.

Natječaj ili javni poziv može biti aktivan 7 ili 15 dana. U nekim slučajevima 30 dana, a najčešće do iskorištenja sredstava.

Napominjemo da su sve objave javne i možete ih naći i pročitati na Internetu.


17. Kako pripremiti i predati Zahtjev?

Način podnošenja zahtjeva i popratne dokumentacije za bespovratna sredstva propisan je u natječajnoj dokumentaciji.

Pripremite i kompletirajte svoju prijavu za bespovratna sredstva.


 18. Dokazna dokumentacija.

Propisana dokumentacija je sastavni dio zahtjeva za bespovratna sredstva. Ukoliko ne priložite sve dokumente, smatra se da zahtjev nije potpun i isključuje se iz daljnjeg postupka dodjele.

Pripremite kvalitetno projektni prijedlog i sve priloge.

 

19. Obrasci.

Obrasci su sastavni dio natječajne dokumentacije i ispunjavaju se na računalu. Sukladno uputama u natječajnoj dokumentaciji obrasce je potrebno ispuniti i potpisati, a u određenim slučajevima i ovjeriti pečatom (ovisi o uputi).

Pripremite obrasce na ispravan način.


20. Poslovni plan.

Plansko i namjensko trošenje bespovratnih sredstava prikazuje se u sklopu dokumenta koji se zove Poslovni plan ili Investicijska studija.

Pripremite okvirni plan ulaganja i poslovnu dokumentaciju koju raspolažete, a ostalo prepustite nama.

 

21. Osiguranje naplate.

Kandidat koji dobije pozitivnu ocjenu za svoj projektni prijedlog, prilikom potpisa ugovora za bespovratna sredstva, prilaže sredstva osiguranja naplate u slučaju kršenja ugovornih obveza.

Ugovorite konzultantsku uslugu tijekom provedbe projekta i izbjegnite financijske korekcije.

 

22. Izvještavanje o napretku.

Dok je ugovor o bespovratnim sredstvima na snazi, nastaje obveza izvještavanja o napredovanju provedbe te predaja završnog izvješća s dokazima da ste sredstva utrošili sukladno planu i u roku, sve kako ste najavili i ugovorili.

Ukoliko ste ugovor djelomično poštivali ili ga niste poštivali, bespovratna sredstva koja ste primili, morat ćete djelomično ili u potpunosti vratiti.

Izbjegnite rizike i ugovorite konzultantsku uslugu.

 

23. Što nakon završetka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava?

Nakon uspješno završenog (realiziranog) ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u određenim slučajevima slijedi razdoblje tijekom kojeg morate raspolagati svu dokumentaciju vezanu uz ugovor i sve što ste kupili/nabavili bespovratnim sredstvima morate imati u funkciji, odnosno morate biti spremni na provjeru.

Ugovorite e-konzultant usluge za post-ugovorno razdoblje.


24. Tko ima šansu dobiti bespovratnih sredstava i uspješno realizirati ugovor?

Potencijalni kandidat za dobivanje bespovratnih sredstava je kandidat koji:

·         vodi uredno svoju administraciju (poslovne knjige)

·         nema dug prema državi

·         posluje financijski stabilno

·         ima zaposlene

·         zna u koju svrhu će utrošiti bespovratna sredstva

·         ima dokaznu dokumentaciju za planirane troškove (radove, usluge, opremu…)

·         ispunjava opće i specifične uvjete iz javnog poziva ili natječaja

·         projektni prijedlog je u skladu s ciljevima dodjele bespovratnih sredstava (prihvatljivi troškovi i svrha ulaganja)

·         raspolaže (ima) propisanu dokumentaciju

·         brzo reagira na natječaj ili javni poziv

·         u propisanom roku i na propisanim obrascima pripremi i preda zahtjev za bespovratna sredstva

Provjerite uvjete prije nego se upustite u pripremu projektnog prijedloga. Mi ćemo vas upozoriti ako neki od uvjeta nije ispunjen.


25. Što su poticaji, što su potpore, što su bespovratna sredstva?

Bespovratna sredstva su financijska sredstva – novac.

Potpore su de minimis potpore ili potpore male vrijednosti ili državne potpore.  De minimis potpore se zbrajaju tijekom tri godine.  Potpore mogu biti  državne.

Poticaji se dodjeljuju za poljoprivredu i ribarstvo.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se korisniku s točno definiranom svrhom.

Potpore i poticaji u određenim slučajevima priznaju (djelomično ili u potpunosti) i troškove konzultantskih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave, javnu nabavu i provedbu te informiranje i vidljivost.


26. Što znači “kandidirati” za poticaje, potpore i bespovratna sredstva kroz javne pozive ili natječaje?

Kandidiranje bismo mogli objasniti kao voljnost (prijavitelja, kandidata) ili njegovu namjeru da aplicira zahtjevom za potporu ili poticaj putem natječaja ili javnog poziva.

Uz voljnost, kandidat treba ispuniti i uvjete koje propisuje poziv ili natječaj.

 

27. U čemu je razlika između javnog poziva i natječaja?

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju kroz javni poziv raspoređuju se na sve uspješne kandidate koji zadovolje uvjete te u roku i na pripisan način dostave svoj zahtjev.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju kroz natječaj raspoređuju se na sve uspješne kandidate koji zadovolje uvjete te u roku i na pripisan način dostave svoj zahtjev te ostvare prolaznost na temelju bodova (bodovanje kvalitete), a kriterij je i redoslijed predaje zahtjeva (brzina).

Pripremite kvalitetno svoj projektni prijedlog i kompletirajte dokumentaciju.

 

28. Postoje li rizici ako se prijavim na javni poziv ili natječaj za dobivanje bespovratnih sredstava?

Bespovratna sredstva nisu rizik.

Rizičan je prijavitelj. Prijavitelj je rizičan ako nije upoznat s obvezama koje preuzima potpisivanjem ugovora za dodjelu bespovratnih sredstava.

Dva su rizika na koja treba obratiti pozornost prije nego odlučite aktivirati pripremu i prijavu za bespovratna sredstva.

Prvi potencijalni rizik je da projektni prijedlog ili zahtjev za sufinanciranje bude odbijen.

Razlozi mogu biti: prijavitelj ne ispunjava uvjete za prijavu na natječaj; dokumentacija prijavitelja nije kompletna i ispravno pripremljena ili u roku predana;  projektni prijedlog prijavitelja nije usklađen s natječajem (javnim pozivom), i slično…

Postoji rizik da troškovnik (u fazi pregleda troškova) bude korigiran (umanjen). Prijavitelj može prihvatiti ili odustati od ugovora.

Drugi rizik jesu korekcije ako ne ispoštujete ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Financijske korekcije određuju se korisniku zbog pogrešaka, propusta, ne činjenja ili činjenja, a radi odstupanja u odnosu na ugovor. U ovu kategoriju ubrajaju se aktivnosti postupka javne nabave, izvještavanje tijekom provedbe, troškovnik, rokovi i drugo… 

e-konzultant upravlja cjelovitim procesom s ciljem anuliranja i minimiziranja svih rizika (pripremanje projektnog prijedloga i provedba projekta).

 

29. Kako ugovoriti konzultantsku uslugu za pripremu i provedbu projekata koji se (su)financiraju bespovratnim sredstvima?

e-konzultant je dostupan telefonom, e-mailom, putem web stranica i upitnika.

Ukoliko imate poslovnu ideju, želite investirati, želite koristiti bespovratna sredstva, e-konzultant će obaviti sve predradnje (provjeru i pripremu) i sve radnje za uspješnu i pravovremenu prijavu projektnog prijedloga, praćenje uspješnosti i provedbe kroz ispunjenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

30. Imam ideju o određenom poslovnom angažmanu. Kako da posložim ideju?

Ideja za određeni poslovni angažman može biti rezultat određenih okolnosti. Ukoliko vam se čini da je neka okolnost izvrsna poslovna prilika, svakako preporučujemo da za svoju ideju sastavite okvirni poslovni plan. Poslovni plan ima strukturu (sadrži odgovore na određena pitanja) i kao takav služi u komunikaciji s trećima.  Poslovni plan priprema se i piše za vlastiti biznis. Pripremanje poslovnog plana možete ugovoriti kod nas. Ova usluga namijenjena je subjektima koji imaju razrađenu ideju i potrebno je finalizirati (posložiti) parametre. Ukoliko je vaša ideja samo koncept ili nacrt (npr. želio/željela bih otvoriti nešto svoje, neku trgovinu/nekakav "nešto", tada ste u fazi prikupljanja ideja. Poslovni plan razrađuje se za jednu ideju. Jedna ideja je jedna djelatnost.