NAJAVA POZIVA ZA ULAGANJE U PROIZVODNE KAPACITETE, MODERNIZACIJU PROCESA I OPREMANJE MSP U 2021. GODINI


NAJAVE NATJEČAJA

Posljednji ovakav Poziv bio je 2018. godine! 

Sada, u 2021. godini, u najavi je sličan Poziv za poduzetnike te očekujemo veliki interes za najavljena bespovratna sredstva.

Ulaganje u proizvodne kapacitete, modernizaciju procesa i opremanje MSP u 2021. godini...

Prema poznatim uvjetima iz Poziva 2018. godine "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP", možemo očekivati sličnu listu prihvatljivih troškova investiranja u 2021.

U Tablici 1. navedene su prihvatljive kategorije troškova u Pozivu "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP" iz 2018. godine
AktivnostPrihvatljivi troškovi
1.
Ulaganje u materijalnu imovinu
* priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje; rekonstrukcija zgrada, poslovnih prostorija...
* trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija... priključak na infrastrukturu vodovoda, kanalizacije, struje...
* trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole...
* nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon...
* ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta...
* nabava mjernih uređaja povezanih s projektom...
* troškovi informatičko-komunikacijske i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta...
2.
Ulaganje u nematerijalnu imovinu
* nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva...
* troškovi informatičko-komunikacijske i audio/video rješenja (softver)...
3.
Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti
* usluge upravljanja projektom
* usluge stručnog nadzora građenja
* usluge izrade izvedbenog projekta gradnje
* usluge izrade dokumentacije za nabavu
* usluge revizije za verifikaciju troškova projekta
4.
Sudjelovanje na sajmovima
* najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora
5.
Usavršavanje
* troškovi predavača...
* smještaj...
* kotizacije...
6.
Grijanje i hlađenje
* troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja....
7.
Promidžba i vidljivost
* troškovi promidžbe...
8.
Priprema dokumentacije projektnog prijedloga
* troškovi pripreme dokumentacije i projektnog prijedloga
Tablica 1. Prihvatljive kategorije troškova u Pozivu "Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP" (2018. godina)


Ako ste prepoznali interese investiranja sukladno točki 1. i točki 2. u tablici, danas nazovite i iskoristite BESPLATNU KONZULTANTSKU USLUGU i saznajte ispunjavate li uvjete za najavljeni natječaj.


Kontakt: Snježana Andrijašević, konzultant za EU fondove i EU programe i javnu nabavu; 

Mobitel: +385 (0) 955697933

ili

pošaljite upit i kontakt broj.

Veseli i zdravi bili!