NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 7.4.1.“Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu„

Program ruralnog razvoja_BOJA

PRIHVATLJIVI KORISNICI i prihvatljivi projekti

JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Prihvatljivi projekt: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje

TRŽNICA

DJEČJI VRTIĆ

DRUŠTVENI DOM

KULTURNI CENTAR

SPORTSKA GRAĐEVINA

VATROGASNI DOM

TRGOVAČKO DRUŠTVO U VEĆINSKOM VLASNIŠTVU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Prihvatljivi projekt: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje

TRŽNICA

JAVNA USTANOVA DJEČJI VRTIĆ

Prihvatljivi projekt: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje

DJEČJI VRTIĆ

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO (udruga)

Prihvatljivi projekt: građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje

VATROGASNI DOM

INTENZITET POTPORE

100% za JLS razvrstane u I., II., III. i IV. skupinu

90% za JLS razvrstane u V. i VI. skupinu

80% za JLS razvrstane u VII. i VIII. skupinu

VISINA POTPORE

NAJNIŽA VRIJEDNOST POTPORE PO PROJEKTU: 15.000 EUR

NAJVIŠA VRIJEDNOST POTPORE PO PROJEKTU: 1.000.000 EUR

Najveća ukupna vrijednost projekta: 1.250.000 EUR

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

od 16.07.2021. do 30.09.2021.

NAPOMENA:

Važeća (pravomoćna) dokumentacija za građenje (izgradnju ili rekonstrukciju) predaje se nakon podnošenja Zahtjeva za potporu i u roku do 12 mjeseci.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

GRAĐENJE (GRADNJA I REKONSTRUKCIJA)

Troškovi građenja (izgradnja ili rekonstrukcija) vatrogasnog doma dobrovoljnog vatrogasnog društva sukladno projektnoj dokumentaciji (troškovi pripremnih, zemljanih, konstruktorskih instalaterskih i završnih radova)

• prostorije za sanitarni čvor

• prostorije za presvlačenje (svlačionica/garderoba)

• dvorana ( i/ili prostorije za druženje, rekreaciju, priredbe, nastupe i slične događaje

• prostorije za pripremu hrane i posluživanje hrane i pića za članove i posjetitelje (isključujući odvojene/samostalne ugostiteljske objekte)

• uredske prostorije za rad udruga koje djeluju na području jedinice lokalne samouprave (dobrovoljno vatrogasno društvo, kulturno umjetnička društva, folklorni sastavi, udruge mladih, udruge za zaštitu prirode i okoliša, udruge pacijenata u zdravstvu, udruge umirovljenika, udruge poljoprivrednika, i slično)

• tehničko pomoćne prostorije (radionica za održavanje i sl.)

• ostale prostorije (ulazni prostor, hodnici i stubišta)

• garaža

• vatrogasno spremište

• vatrogasni toranj

• vanjski prostori kolni i pješački pristup i površine, pristup za osobe s invaliditetom, parkiralište, uređenje okoliša te ugradnja opreme koja je sastavni dio vanjskih prostora

• sportsko rekreacijska igrališta na otvorenom u sklopu vatrogasnog doma (malonogometni teren, teren za košarku, teren za tenis, teren za stolni tenis, teren za odbojku, teren za rukomet i sl.)