Kako do EU fondova?

Kako do EU natječaja?

Kako do EU projekta?


Kako do EU natječaja?


EU javni pozivi (natječaji) precizirani su za određena područja (su)financiranja.

Prije nego li se upustite u potragu za EU natječajima i javnim pozivima, bilo bi poželjno da:

1. prikupite ponude i troškovnike za svoje ulaganje,

2. pripremite dokumentaciju koja je u vezi s ulaganjem,

3. imate dio resursa za start projekta,

4. imate kreditnu sposobnost  tijekom provedbe projekta.

OBJAVE: EU NATJEČAJI ZA PODUZETNIKE

Područja koja se (su)financiraju EU fondovima


Energija

Informacijske i komunikacijske tehnologije

Istraživanje, razvoj, inovacije

Klima

Edukacija

Poduzetništvo

Poljoprivreda

Ruralni razvoj

Socijalna uključenost

Teritorijalna suradnja

Turizam

Upravljanje

Zapošljavanje

Zaštita okoliša

Zdravlje

Obrazovanje

Šumarstvo

Ribarstvo

Pomorstvo

e-konzultant će za vas pripremiti  projektni prijedlog i natječajnu dokumentaciju. 


Projektni prijedlog se priprema na temelju informacija, podataka i dokumentacije koju raspolažete i posjedujete za planiranu investiciju. 


Ako planirate kupiti stalnu imovinu (opremu, strojeve...)  prikupite ponude dobavljača i dostavite ih na naš e-mail. 


Ako planirate graditi:  pripremite projekt građenja i dozvole za gradnju, a troškovnike pošaljite na naš e-mail.


Ako planirate adaptaciju (uređenje) poslovnog prostora: prikupite ponude i troškovnike izvođača radova i pošaljite nam na e-mail.


Učinite korak prema EU projektu za vašu investiciju!

Dozvolite nam da vam pomognemo bespovratnim sredstvima!


Pregledajte  natječaje objavljene za županije, gradove i općine (BRZI INFO)